بلوار امام علی (ع) روبروی حصار دید از پل قوبون لاین تندرو اندازه 2.5در14 متر-تابلو پل عابر پیاده